3 - 5 dní

BOOMWHACKERS
Boomwhackers je unikátny perkusný nástroj, ktorý je ladený na určité tóny – vďaka odlišnej dĺžke a hrúbke každý kus Boomwhackers pri údere vydáva tón v inej výške. Tieto nástroje tak ponúkajú niečo, čo je pre iné perkusie za hranicou možností. Boomwhackers sú vhodné tak pre úplných amatérov, ako aj pre profesionálov, tak pre malé deti, ako aj pre hudobných lektorov.


TREBLE EXTENSION SET
Túto súpravu je možné použiť samostatne i ako rozšírenie iných súprav. Obsahuje 7 tyčiek ladených na C#“, D“, D#“, E“, F“, F#“ a G“.