3 - 5 dní
Pavouk houslový / ramenní opěrka pro housle velikosti 1/4 - 1/8.